MESTSKÝ ÚRAD - Tvrdošín

Žilinský kraj - Tvrdošín

Kontaktné údaje: Tvrdošín

Adresa:
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Telefón:
043 / 532 24 52
Fax:
043 / 532 21 07
Mail:
sekretariat@tvrdosin.sk
IČO:
00314901

Kontaktné osoby:

Funkcia:
zástupca primátora
Telefón:
043 / 530 90 17
Fax:
E-mail:
zastupca@tvrdosin.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
043 / 532 21 00
Fax:
043 / 530 90 11
E-mail:
primator@tvrdosin.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia