MESTSKÝ ÚRAD - Stará Ľubovňa

Prešovský kraj - Stará Ľubovňa

Kontaktné údaje: Stará Ľubovňa

Adresa:
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:
052 / 431 51 11
Fax:
Mail:
mesto@staralubovna.sk
IČO:
00330167

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
052 / 431 52 36
Fax:
E-mail:
prednostamsu@staralubovna.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
052 / 431 52 50
Fax:
E-mail:
primator@staralubovna.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia