MESTSKÝ ÚRAD - Revúca

Banskobystrický kraj - Revúca

Služby Mestského úradu: Revúca

Služby:
Služby obyvateľstvu, všeobecná verejná správa mesta. Oddelenie organizačno-právne a správy majetku, oddelenie finančné, strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, vnútornej prevádzky, výstavby a životného prostredia, oddelenie školstva, kultúry a športu.

Kontaktné údaje: Revúca

Adresa:
Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
Telefón:
058 / 286 88 88
Fax:
058 / 281 20 11
Mail:
msu@revuca.sk - kontakt@revuca.sk
IČO:
00328693

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
058 / 442 28 95
Fax:
E-mail:


Funkcia:
primátor
Telefón:
058 / 442 21 24
Fax:
E-mail:

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 07:30-11:30 / 12:15-15:30
Ut: 07:30-11:30 / 12:15-15:30
St: 07:30-11:30 / 12:15-16:30
Pi: 07:30-11:30 / 12:15-14:30

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia