MESTSKÝ ÚRAD - Pezinok

Bratislavský kraj - Pezinok

Služby Mestského úradu: Pezinok

Služby:
Samospráva mesta, mestský úrad, právne oddelenie, oddelenie školstva a sociálnych vecí, evidencia obyvateľov, matrika, sociálne zabezpečenie, oddelenie styku s verejnosťou, oddelenie výstavby a územného plánovania, správa majetku, oddelenie životného prostredia.

Kontaktné údaje: Pezinok

Adresa:
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Telefón:
033 / 690 11 13
Fax:
033 / 641 23 03
Mail:
info@msupezinok.sk
IČO:
00305022

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
033 / 690 11 10
Fax:
E-mail:
sebesta.miroslav@msupezinok.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
033 / 690 11 00
Fax:
033 / 690 11 01
E-mail:
solga.oliver@msupezinok.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 07:30-11:30 / 12:30-16:00
St: 07:30-11:30 / 12:30-17:00
Pi: 07:30-11:30 / 12:30-15:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia