MESTSKÝ ÚRAD - Krupina

Banskobystrický kraj - Krupina

Služby Mestského úradu: Krupina

Služby:
Verejná správa mesta. Primátor, prednosta, hlavný kontrolór mesta, právnik mestského úradu, ekonomické oddelenie, organizačné oddelenie, oddelenie školstva, oddelenie správy majetku mesta a podnikateľských aktivít, oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, spoločná obecná úradovňa a Mestská knižnica

Kontaktné údaje: Krupina

Adresa:
Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Telefón:
045 / 555 03 25
Fax:
Mail:
sekretariat@krupina.sk
IČO:
00320056

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
045 / 555 03 20
Mobil:
0918 492 826
E-mail:
prednosta@krupina.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
045 / 555 03 10
Mobil:
0907 886 866
E-mail:
primator@krupina.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia