MIESTNY ÚRAD - Bratislava Staré Mesto

Bratislavský kraj - Bratislava Staré Mesto

Služby Miestneho úradu: Bratislava Staré Mesto

Služby:
Samospráva miestnej časti Staré Mesto, oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku, referát komunikácie s verejnosťou, personálny a mzdový referát, evidencia obyvateľov, organizačný referát, matričný úrad, referát kontroly, sťažností a petícií, referát informatiky a registratúry, oddelenie správnych činností, práve oddelenie, oddelenie územného plánu, investícií a správy bytov a nebytových priestorov, finančné oddelenie, majetkové oddelenie, oddelenie ekonomiky, zmluvných vzťahov, miestnych daní, oddelenie prevádzky úradu a údržby, oddelenie verejnoprospešných služieb, sociálnych vecí, kultúry a školstva.

Kontaktné údaje: Bratislava Staré Mesto

Adresa:
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - Staré Mesto
Telefón:
02 / 592 461 11
Fax:
02 / 529 200 03
Mail:
hovorca@staremesto.sk
IČO:
00603147

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
02 / 592 462 40
Fax:
E-mail:
prednosta@staremesto.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
02 / 592 462 77
Fax:
E-mail:
starosta@staremesto.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 08:00-12:00 / 12:30-17:00
St: 08:00-12:00 / 12:30-17:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia