MIESTNY ÚRAD - Bratislava Rusovce

Bratislavský kraj - Bratislava Rusovce

Služby Miestneho úradu: Bratislava Rusovce

Služby:
Ekonomické oddelenie, oddelenie overovania listín a podpisov, podateľňa, oddelenie správy majetku, oddelenie výstavby a životného prostredia, oddelenie daní a poplatkov, matrika, ohlasovňa pobytov, rybárske lístky, SHR, oddelenie školstva, oddelenie kultúry a sociálnych vecí, personálne oddelenie a mzdy.

Kontaktné údaje: Bratislava Rusovce

Adresa:
Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce
Telefón:
02 / 682 070 11
Fax:
02 / 682 070 13
Mail:
IČO:
00304611

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
02 / 682 070 29
Fax:
E-mail:


Funkcia:
kontrolór
Telefón:
02 / 682 070 20
Fax:
E-mail:

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
St: 08:00-12:00 / 13:00-15:30
Pi: 08:00-12:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia