MIESTNY ÚRAD - Bratislava Rača

Bratislavský kraj - Bratislava Rača

Služby Miestneho úradu: Bratislava Rača

Služby:
Samospráva mestskej časti Rača, správa majetku, nebytových priestorov, podnikateľské vzťahy, výstavba a cestné hospodárstvo, oddelenie vnútornej správy, ekonomické oddelenie, dane, poplatky, matrika, životné prostredie, pôdohospodárstvo, čistota, poriadok, ochrana životného prostredia, sociálne veci, kultúra, šport.

Kontaktné údaje: Bratislava Rača

Adresa:
Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača
Telefón:
02 / 491 124 21
Fax:
02 / 491 124 29
Mail:
IČO:
00304557

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
02 / 491 124 31
Fax:
02 / 491 124 39
E-mail:
prednosta@raca.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
02 / 491 124 21
Fax:
E-mail:
prednosta@raca.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia