MIESTNY ÚRAD - Bratislava Podunajské Biskupice

Bratislavský kraj - Bratislava Podunajské Biskupice

Služby Miestneho úradu: Bratislava Podunajské Biskupice

Služby:
Referát personalistiky, referát informatiky, referát organizačný a správa trhovísk, referát podateľne, referát údržby a správy objektov, referát daní, poplatkov a evidencie majetku, referát finančných, ekonomických a pokladničných operácií, referát účtovníctva, referát rozpočtu, referát rozpočtovania a financovania škôl, referát nehnuteľného majetku, referát správy majetku, referát podnikateľskej činností a správy registratúry, referát účtovných operácií a vyúčtovania eurofondov, referát školstva a kultúry, referát kultúry, športu a mládeže, referát územného plánu, referát stavebného poriadku, referát stavebného poriadku, referát investičnej výstavby, referát výstavby a stavebno-správny, referát dopravy a MK, referát bytový, referát sociálny.

Kontaktné údaje: Bratislava Podunajské Biskupice

Adresa:
Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava - Podunajské Bisku
Telefón:
02 / 452 579 00
Fax:
02 / 452 485 48
Mail:
sekretariat@mupb.sk
IČO:
00641383

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
02 / 402 092 07
Fax:
E-mail:
prednosta@mupb.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
02 / 402 092 03
Fax:
E-mail:
starosta@mupb.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 08:00-11:30 / 12:30-17:00
St: 07:30-11:30 / 12:30-16:30
Pi: 07:30-11:30

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia