MIESTNY ÚRAD - Bratislava Petržalka

Bratislavský kraj - Bratislava Petržalka

Služby Miestneho úradu: Bratislava Petržalka

Služby:
Všeobecná verejná správa mestskej časti Bratislava - Petržalka. Oddelenia sociálnych vecí, organizačných vecí, matričný úrad, územné konanie a stavebný poriadok, územný rozvoj a doprava, životné prostredie, ohlasovanie pobytu, bytové oddelenie, dane, školstvo, kultúra, šport, nakladanie s majetkom, vnútorná správa.

Kontaktné údaje: Bratislava Petržalka

Adresa:
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava - Petržalka
Telefón:
02 / 682 865 00
Fax:
02 / 638 149 64
Mail:
petrzalka@petrzalka.sk
IČO:
00603201

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
02 / 638 230 65
Fax:
E-mail:
starosta@petrzalka.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
02 / 682 868 23
Fax:
02 / 682 868 24
E-mail:
prednosta@petrzalka.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 08:30-12:00 / 13:00-17:00
St: 07:30-12:00 / 13:00-16:30
Pi: 07:30-12:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia