MIESTNY ÚRAD - Bratislava Nové Mesto

Bratislavský kraj - Bratislava Nové Mesto

Služby Miestneho úradu: Bratislava Nové Mesto

Služby:
Samospráva miestnej časti Nové Mesto, správa bytových a nebytových priestorov, dane, poplatky, matričný úrad, hospodárske a finančné oddelenie, výstavba, investície, organizačné oddelenie, evidencia obyvateľov, verejný poriadok, bytové a sociálne služby, podnikateľské a právne oddelenie, správa majetku, územné konanie, stavebný poriadok, vnútorná správa školstva, kultúry a športu.

Kontaktné údaje: Bratislava Nové Mesto

Adresa:
Junácka 1, 832 91 Bratislava - Nové Mesto
Telefón:
02 / 492 531 11
Fax:
Mail:
banovemesto@stonline.sk
IČO:
00603317

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
Fax:
E-mail:
prednosta@banm.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
02 / 442 584 16
Fax:
02 / 442 588 40
E-mail:
sekretariat@banm.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
St: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
Pi: 08:00-12:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia