MESTSKÝ ÚRAD - Banská Bystrica

Banskobystrický kraj - Banská Bystrica

Služby Mestského úradu: Banská Bystrica

Služby:
Poskytovanie služieb občanom - referát organizačno-právny, referát prvého príjmu, referát informatiky, referát prevádzkovo-technický, referát závodného stravovania, referát finančných vzťahov, referát daní a poplatkov, referát evidencie a správy majetku mesta, referát komunálnych služieb, referát dopravy a podnikateľských činností, referát investičný, referát rozvoja mesta, referát výstavby, referát dopravných stavieb, referát životného prostredia, referát vzdelávania, referát kultúry a športu, referát matriky a evidencie, referát sociálnej pomoci, referát sociálnych a zdravotníckych služieb, referát krízového riadenia.

Kontaktné údaje: Banská Bystrica

Adresa:
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Telefón:
048 / 433 03 23
Fax:
048 / 411 35 75
Mail:
podatelna@banskabystrica.sk - info@banskabystrica.sk
IČO:
00313271

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
048 / 433 01 10
Fax:
E-mail:
prednosta@banskabystrica.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
048 / 433 01 03
Fax:
048 / 411 35 75
E-mail:
primator@banskabystrica.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 08:00-11:30 / 12:30-15:00
St: 08:00-11:30 / 12:30-16:00
Pi: 08:00-11:30 / 12:30-14:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia